Logische raadsels

Verberg de antwoorden

Laat de antwoorden zien

 

Bob is een gemeentewerker in een klein dorpje ergens in hottentottenland. Op een dag wordt Bob aangesproken door de burgemeester, een beetje een excentriek man. "Bob," zegt de burgemeester, "het stadsplein staat er nogal kaaltjes bij, ik zou graag willen dat jij er 5 rijen van elk 4 bomen zet. De bomen zijn vanmorgend aangekomen en ze staan in het magazijn. Oja, Bob" grijnst de burgemeester "als je hierin faalt ben je ontslagen!"
Bob kijkt even vreemd naar de burgemeester die naar hem staat te grijnzen en haalt zijn schouders op. Dit kan toch geen probleem zijn.
Echter waneer Bob aankomt bij het magazijn zijn daar slechts 10 bomen te vinden zijn. Bob begint te vloeken, ervan overtuigd dat hij zijn baan kwijt is door die stomme burgemeester zijn spelletje.
Maar kan jij Bob niet helpen en samen met hem toch de burgemeester schaakmat zetten? 5 rijen van 4 bomen, 10 bomen ter beschikking...

  Trek vijf lijnen die geen van allen evenwijdig zijn aan elkaar - verder is de keuze geheel vrij. Elke lijn zal dan door alle vier de andere lijnen gesneden worden, en het totaal aantal snijpunten is 4+3+2+1 = 10. Zet op elk snijpunt een boom, en klaar is Bob.

Lucas komt elke dag van zijn werk om 17u met de trein aan. Zijn vrouw zorgt er steeds voor, dat ze stipt op dat moment met de auto bij het station arriveert. Lucas stapt snel in en ze rijden gezellig naar huis. Op zekere dag komt Lucas om 16u30 met de trein aan, waarvan zijn vrouw niet op de hoogte is. Hij besluit naar huis te wandelen. Na enige tijd komt hij zijn vrouw tegen, die op weg is naar het station. Lucas stapt snel in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze 10 minuten eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Hoe lang heeft Lucas gelopen?

  vrouw spaart 10 minuten (5minuten heen en 5 minuten weer). Ze ontmoet haar man dus om 16u55. De trein arriveert om 16u30. Dus Lucas was reeds 25 minuten aan het lopen.

1.  U bezit een balansweegschaal en negen biljard ballen, alle ballen hebben dezelfde kleur, maar één biljard bal weegt zwaarder. Hoe kan je door slechts twee maal te wegen, weten welke biljard bal de zwaarste is ?

  Eerst leg je op elke balans 3 ballen. Als één van de twee groepen van 3 ballen zwaarder is als de andere, dan werk je verder met die 3 ballen. Als ze evenveel wegen dan werk je verder met de 3 ballen die je bij de eerste weging niet op de balans had gelegd. We hebben nu dus een groep van 3 ballen waarin sowieso de zwaarste bal zit. Leg nu één bal op de linkse balans, en één bal op de rechtse balans. Helt er één van de balanzen over, dan hebben we de zwaarste bal gevonden en helt geen van de balanzen over, dan is de overschietende bal de zwaarste.
Men tekent een grote rechthoek en trek er een lijn in de breedte door (in de midden) en de bovenste helft trekt ge in de midden een streep van boven naar onder (tot de middenstreep) en de onderste helft deelt ge in drie. Het is de bedoeling dat je zonder je balpen van het blad te halen door elke muur precies één keer gaat en je mag de lijn die je aan het trekken ben niet kruisen. Ter verduidelijking: de kamer links boven heeft bijvoorbeeld 5 muren (de onderste muuur van die kamer moet dus dubbel geteld worden). Hoe doe je dit?
______________
|            |           |
|______ |______|
|       |       |        |
|____|____|____|
  Dit is onmogelijk. De tekening bevat 6 kamers (de buitenkant bekijken we ook al een kamer). Er zijn 3 kamers met 5 muren, 2 kamers met 4 muren en één kamer met 9 muren (de buitenkant). Als je je pen nooit van het blad moogt halen, betekent dit dat als je een kamer binnenkomt met je lijn, dat je er ook terug buiten moet. Het aantal muren van een kamer zou dus telkens even moeten zijn, behalve als je in die kamer vertrekt of aankomt. Er mogen dus maximaal 2 kamers met oneven aantal muren zijn. Maar de tekening bevat 4 kamers met een oneven aantal muren, het is dus onmogelijk om met een pen zonder de pen van het papier te halen alle muren gekruisd te hebben.
 
Kan jij 6 kruisjes zetten op een 3X3 bord zonder dat je ergens, ook niet diagonaal, 3 op een rij hebt?
 
xx_
x_x
_xx
In hoeveel stukken kan je een pizza verdelen met 3 rechte verticale sneden en zonder stukken te verleggen?
 
Er zijn een oneindig aantal oplossingen, de meeste relevante is wanneer je voor de taart staat en snijdt van verticaal voor<->achter, verticaal links<->rechts en horizontaal! Door de sneden schuin te plaatsen kan het nog steeds lukken.
Je hebt 9 vaten vol met graan. Elk vat bevat graan dat 10 kilo weegt per kubieke meter behalve één vat, daar weegt een kubieke meter 11 kilo. Hoe kan je door slechts één keer te wegen met een digitale weegschaal (waarop je zoveel kubieke meter als je maar wilt mag laden) het vat eruit halen waarin het graan van 11 kilo/kubieke meter zit?
  Neem van het eerste vat 1 kubieke meter, van het tweede vat 2 kubieke meter, ... en van het negende vat 9 kubieke meter. Leg al dit graan op de digitale weegschaal en lees de eenheden af. Het aantal eenheden komt dan overeen met het vat waarin het zwaarste graan zit.
Je komt aan een kruispunt waar je moet kiezen tussen 2 wegen. Een weg leidt naar de dood en de andere leidt naar het leven. Er staat een leugenaar en iemand die altijd de waarheid spreekt aan het kruispunt. Je weet niet wie de leugenaar is en wie de waarheid spreekt. Kan je door slechts één vraag te stellen weten wat de weg naar het leven is?
  Je vraagt: "wat zou de andere antwoorden als ik vraag of de linkse weg de weg naar het leven is?". Je zal dan sowieso een leugen terugkrijgen, neem daar het tegenovergestelde van en je hebt je antwoord!
Ik heb 4 kisten die elk op slot zijn en ik heb de 4 bijhorende sleutels. Je weet niet welke sleutel bij welk slot hoort. Hoeveel keer moet je minimaal proberen om zeker te zijn welke sleutel bij welk slot past?
  Je pakt een sleutel en past hem op 3 dozen: als hij op niets heeft gepast, weet je dat hij op de 4e doos past. Dat zijn al 3 beurten. Je neemt een 2e sleutel en past op 2 van de 3 resterende dozen. Als de sleutel niet heeft gepast, dan hoort de sleutel bij de 3e doos. Nog eens 2 pogingen erbij. Neem de 3e sleutel en pas hem op 1 van de 2 resterende dozen: als hij niet past, past hij op de andere doos. De laatste sleutel past op de overblijvende doos. Besluit: 1 + 2 + 3 = 6 beurten.
In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een slak. De slak wil naar boven en begint te klimmen. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 's nachts daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt?
  Na 16 dagen: na 15 dagen heeft de slak 15 meter geklommen. Op de 16de dag is ze dus boven en hoeft ze 's nachts niet meer te dalen!

 

1 - 2 - 3

 

 

 

 

 
Privacybeleid